Ενέργειες Κατάρτισης

assets_LARGE_t_189761_54132178Οι ενέργειες κατάρτισης που έχουν προβλεφθεί για το έργο «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας», θεμελιώνονται στη βάση των υπαγορεύσεων της τοπικής αγοράς εργασίας και αφορούν κυρίως τους κλάδους του τουρισμού, του επισιτισμού και της ψυχαγωγίας και τον κλάδο συντήρησης εγκαταστάσεων, για τους εξήντα (60) ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην μισθωτή απασχόληση. Οι δράσεις κατάρτισης για προώθηση στη μισθωτή απασχόληση αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική
  • Επισιτιστική Τέχνη
  • Οροφοκομία
  • Επιμελητές Κτιρίων

ενώ για τους είκοσι (20) συνολικά καταρτιζόμενους που θα αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπεται η υλοποίηση του ακόλουθου προγράμματος κατάρτισης:

  • Εκπαίδευση στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα