Ενέργειες Επιμόρφωσης

ergasia-300x240CustomΜέσα από μια σειρά πολλαπλών κύκλων επιμορφώσεων επιδιώκεται οι ωφελούμενοι του έργου να καλύψουν όλο εκείνο το φάσμα των απαραίτητων και αναγκαίων βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που επιβάλλεται να αποκτήσουν προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Οι επιμορφώσεις περιλαμβάνουν όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, σε επίπεδο νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για να μπορούν οι ομάδες των επωφελούμενων να ανταποκρίνονται σε καθημερινά πρακτικά θέματα και βασίζονται στις οκτώ θεμελιώδεις δεξιότητες-κλειδιά που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δράσεις επιμόρφωσης αφορούν σε ογδόντα (80) συνολικά άτομα και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας – τμήμα εισαγωγικό (επίπεδο Α1)
  • Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας – τμήμα εξειδικευμένο (επίπεδο Α2)
  • Ξενόγλωσση Επικοινωνία: Αγγλική Γλώσσα
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
  • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια ολοκληρώνονται με την πιστοποίηση των νεοαποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με αναγνωρισμένες από τον ΟΕΕΚ πιστοποιήσεις.