Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ένταξη στην Απασχόληση

12699_ph1Οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην απασχόληση απευθύνονται στο σύνολο των ογδόντα (80) ωφελούμενων του έργου, παρόλο που η φύση και των είδος των υπηρεσιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινωνικό προφίλ και τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε ωφελούμενου.

Αναλυτικότερα, όλοι οι ωφελούμενοι του έργου, δηλαδή και τα 80 άτομα, θα υποστηριχθούν έκαστος/η με:

  • πέντε (5) συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Οι εξήντα (60) ωφελούμενοι του έργου που προσανατολίζονται στην μισθωτή απασχόληση θα υποστηριχθούν με:

  • τέσσερις (4) ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής απασχόλησης
  • δύο (2) ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής απασχόλησης

Οι είκοσι (20) ωφελούμενοι του έργου που προσανατολίζονται στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα υποστηριχθούν με:

  • τέσσερις (4) ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
  • δύο (2) ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Παράλληλα  με τις δράσεις συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, πρόκειται να λειτουργήσει στην Αθήνα μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, που θα υποστηρίξει τις νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις της, τον εξοπλισμό της, και την παροχή πάρα πολύ εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.