Υπηρεσίες

karta-anergiasΗ υποστήριξη των ομάδων στόχου του έργου επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ πλέγμα
δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες κάθε ατόμου,
δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Κάθε επιμέρους δράση λειτουργεί
συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο
ολοκληρωμένο σχέδιο, που κύριο στόχο έχει την κοινωνική και οικονομική ένταξη των
ομάδων στόχου που διαβιούν στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του έργου
περιλαμβάνουν: