Περιγραφή

images (2)Το έργο «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά κατοίκων των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Αθήνας.

Aπευθύνεται σε ογδόντα (80) συνολικά άνεργους, που ανήκουν στις εξής ευάλωτες κοινωνικά ομάδες: άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες, Έλληνες μουσουλμάνους, και νεοάστεγους που διαμένουν στις περιοχές Γεράνι, Κεραμεικό, Μεταξουργείο και Γκάζι.

Στόχος του έργου είναι η προετοιμασία των ωφελούμενων για την ένταξη και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ ειδικές αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η περιοχή παρέμβασης. Έμφαση δίνεται στα πιο βιώσιμα πεδία οικονομικής δραστηριότητας που συγκεντρώνουν οι τρεις (3) εξειδικευμένες περιοχές παρέμβασης και αφορούν:

  • τον τουριστικό κλάδο
  • τον επισιτιστικό κλάδο
  • τον κλάδο του πολιτισμού και της διασκέδασης
  • τον εμπορικό κλάδο
  • τον κλάδο συντήρησης και φροντίδας κτιριακών εγκαταστάσεων

Μέσα από το έργο «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο» προβλέπεται η υποστήριξη των ανωτέρω ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της περιοχής ώστε να μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο να συν-διαμορφώσουν την περιοχή που διαβιούν, να χρησιμοποιούν αλλά και να απαιτούν να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα αναδεικνύουν και θα εμπλουτίζουν την τουριστική και εμπορική παράδοση της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του έργου, προβλέπεται ότι:

  • 20 ωφελούμενοι θα αναπτύξουν επιχειρηματική πρωτοβουλία στην περιοχή παρέμβασης,
  • και 60 ωφελούμενοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις