Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα του Διακρατικού Θεματικού Εργαστηρίου

Αποτελέσματα του Διακρατικού Θεματικού Εργαστηρίου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διακρατικό θεματικό εργαστήριο που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο» την Πέμπτη 5.12.2013. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία: να ενημερωθούν για τις παράλληλες δράσεις του έργου «Συν-Εργασία στο…

Διακρατικό θεματικό εργαστήρι μεταφοράς τεχνογνωσίας

Διακρατικό θεματικό εργαστήρι μεταφοράς τεχνογνωσίας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία στο Ιστορικό Κέντρο» διοργανώνει ένα διακρατικό θεματικό εργαστήρι μεταφοράς τεχνογνωσίας, παρουσίασης καινοτόμων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών σχετικά με θέματα που αφορούν στην ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στελέχη από τους φορείς του έργου «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο»…

Εγκαίνια «Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας»

Εγκαίνια «Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία στο Ιστορικό Κέντρο» εγκαινίασε την λειτουργία της «Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας» για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στοχεύουν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας αποτελεί μία κατεξοχήν καινοτόμο δράση που στοχεύει στην πολύπλευρη και…

Ενημερωτικές συναντήσεις με τις ομάδες ωφελούμενων

Ενημερωτικές συναντήσεις με τις ομάδες ωφελούμενων

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ενημερωτικές συναντήσεις με υποψήφιους ωφελούμενους για το έργο «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο», στο πλαίσιο της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής των ωφελουμένων. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2013 στις δομές του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, τον…

Επιλογή των υποψηφίων που συμμετέχουν στο έργο

Επιλογή των υποψηφίων που συμμετέχουν στο έργο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στο έργο «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο». Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων, από το πλήθος των 180 περίπου αιτήσεων που συγκεντρώθηκαν για την συμμετοχή στο έργο, επέλεξε, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα…