• ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

    Το έργο απευθύνεται σε ογδόντα (80) συνολικά άνεργους, άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες, Έλληνες μουσουλμάνους, και νεοάστεγους που διαμένουν στις περιοχές Γεράνι, Κεραμεικό, Μεταξουργείο και Γκάζι.

Ενέργειες Επιμόρφωσης Ενέργειες Επιμόρφωσης

Οι ενέργειες κατάρτισης που έχουν προβλεφθεί για το έργο «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας», θεμελιώνονται στη βάση των απαιτήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας και αφορούν κυρίως τους κλάδους του τουρισμού, του επισιτισμού και της ψυχαγωγίας και τον κλάδο συντήρησης…

Ενέργειες Κατάρτισης Ενέργειες Κατάρτισης

Μέσα από μια σειρά πολλαπλών κύκλων επιμορφώσεων επιδιώκεται οι ωφελούμενοι του έργου να καλύψουν όλο εκείνο το φάσμα των απαραίτητων και αναγκαίων βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που επιβάλλεται να αποκτήσουν προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην σύγχρονη ελληνική…

Συμβουλευτική Υποστήριξη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην απασχόληση απευθύνονται στο σύνολο των ογδόντα (80) ωφελούμενων του έργου, παρόλο που η φύση και των είδος των υπηρεσιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινωνικό προφίλ και τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του…

Τελευταίες Ανακοινώσεις